searchIcon
burger menu icon close icon
detail-header.png

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Yönetim Kurulu Başkanı

1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan H. Cahit Çınar, 1989-1990 yılları arasında Münih Ludwig-Maximillians Üniversitesi’ne devam etmiştir. 1991 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü’nde İktisat Uzman Yardımcısı olarak işe başlayan ve 1992 yılında Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olan Çınar, 2001 yılında Ticari Krediler Müdürlüğü’ne Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 2007 yılında Bölge Müdürü, 2010 yılında Ticari Krediler Tahsis Bölümü Müdürü ve 2013 yılında Güneşli Kurumsal Şubesi Müdürü olan Çınar, 25 Mart 2016 tarihinde İşbank AG`nin Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir. 5 Ekim 2018 tarihinde İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan ve 27 Aralık 2023 tarihine kadar bu görevini yürüten Çınar, 21 Eylül 2021 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilerek bu tarihten itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. H. Cahit Çınar aynı zamanda Maxi Digital GmbH ve İş Enerji Yatırımları A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İş Bankası Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nde Kurul Başkanı, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., İşbank AG, Trakya Yatırım Holding A.Ş. ile Polat Enerji Yatırımları A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Is Energy Investments ve Mimas SolarPark KFT’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ozan Uyar

Ozan Uyar

1974 yılında Eskişehir’de doğan Ozan Uyar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 1997 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan, 2006 -2015 yılları arasında Ticari Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü olarak görev yapan Ozan Uyar, 2015 yılında Krediler Portföy Yönetimi Müdürü, 2017 yılında Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış Müdürü, 2020 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Müdürü ve 2021 yılında Proje Finansmanı Müdürü görevlerine atanmıştır. Ozan Uyar, 2022 Ocak ayından bu yana Maslak Kurumsal/İstanbul Şube Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Kayahan Karadaş

Kayahan Karadaş

Kayahan Karadaş, 2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde başladığı lisans eğitimini, aynı fakülteye bağlı İktisat Bölümü’nde Ekonometri alanında yandal derecesi de yaparak, 2005 yılında tamamlamıştır. Mezun olduğu yıl Türkiye İş Bankası A.Ş.’de Uzman Yardımcısı olarak kariyerine başlayan Sayın Karadaş 2005-2022 yılları arasında sırasıyla Proje Finansmanı Uzmanı, Proje Finansmanı Müdür Yardımcısı ve Proje Finansmanı Birim Müdürü unvanlarında bulunmuştur. 2022 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki İş Enerji Yatırımları A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atanan Sayın Karadaş halen bu görevi sürdürmekte olup, şirketimizin iştiraklerinin yanı sıra Polat Enerji Yatırımları A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi

Tahsin Burhan Ergene

Tahsin Burhan Ergene

1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Ergene, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde Uluslararası İşletmecilik sertifika programını ve 2012 yılında da Harvard Business School Advanced Management programını tamamlamıştır. 1990 yılında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’ de göreve başlayan Ergene, satış pazarlama bölümlerinde çeşitli yönetim kademelerinde görev almış ve 2011 yılında Kimyasallar Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcılığı’na atanmıştır. Ocak 2014 – Haziran 2021 tarihleri arasında yürütmüş, Ocak 2022’de İş Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu’na girmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Doğan

Murat Doğan

Murat Doğan, 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı yıl içerisinde T. İşBankası A.Ş.İştirakler Bölümü bünyesinde uzman yardımcısı olarak göreve başlamış olup İştirakler Bölüm Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Şirketimizin yanı sıra Grup Şirketlerinden İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. ve Trakya Yatırım Holding A.Ş.’de de Yönetim Kurulu Üyelik görevleri bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi

 Ferhat Kelleli

Ferhat Kelleli

1976 yılında İstanbul’da doğan Ferhat Kelleli, İstanbul Erkek Lisesi ve akabinde İTÜ İşletme Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra aynı bölümde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 1999 yılında T.İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak iş hayatına başlayan Ferhat Kelleli, 2006-2012 yılları arasında İşbank AG’de (Frankfurt) Teftiş Kurulu Başkanı ve Krediler Müdürü olarak, 2012-2017 yılları arasında T.İş Bankası A.Ş. Ticari Krediler Tahsis ve KOBİ Kredileri Tahsis Bölümlerinde Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü olarak, 2017-2024 yılları arasında da İstanbul Bakırköy ve Bayrampaşa Bölgelerinde Bölge Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, 2024 yılının Mart ayında Ticari Krediler Tahsis Bölüm Müdürü olarak atanmıştır. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Reha Pamir

Mehmet Reha Pamir

Reha Pamir, 30 yıla yakın iş tecrübesi boyunca, enerji sektörü odaklı çalışmış; akademisyen, iş geliştirme uzmanı ve yatırım bankacısı olarak farklı görevler üstlenmiştir. 2002 yılından bu yana İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Kurumsal Finansman bölümünde çalışmaktadır. Bu süre zarfında farklı pozisyonlarda görev yapmıştır ve 2019 yılından bu yana da Kurumsal Finansman Direktörü sorumluluğunu taşımaktadır. “Şirket Birleşme Devralma” ile “Halka Arz” konularına yönelik olarak danışmanlık hizmeti vermekte olup; çalışma hayatı boyunca; çoğu enerji sektörü ile ilgili 40’tan fazla sayıda, başarı ile tamamlanan projede görev almıştır. Ayrıca, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı aleyhine açılmış 4 farklı uluslararası tahkim davasında, “bağımsız zarar uzmanı “ olarak çalışmıştır. Reha Pamir, ODTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği bölümünden 1994 yılında mezun olmuş; akabinde ODTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği bölümünde ve ODTÜ İşletme (MBA) bölümlerinde sırası ile 1997 ve 1998 yıllarında yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. Ayrıca, 2015 yılında Oxford University, Said Business School tarafından yürütülen İleri Düzey Yöneticilik ve Liderlik programını tamamlamıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi

İlkay Güneş

İlkay Güneş

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2003 yılında mezun olan İlkay Güneş, 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Avrupa çalışmaları alanında ve 2009 yılında İngiltere’de Bristol Üniversitesi’nde hukuk alanında yüksek lisans yapmıştır. 2004 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü’nde Uzman Yardımcısı olarak işe başlayan Güneş, 2014 yılında İştirakler Bölümü’ne Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. İlkay Güneş, Eylül 2022’den bu yana İştirakler Bölümü Birim Müdürü görevini sürdürmekte olup Trakya Yatırım Holding A.Ş., İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş., İş Portföy Yönetimi A.Ş., İş Enerji Yatırımları A.Ş. ve İş Yenilenebilir Enerji Proje Yönetimi Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Güneş, 2023 Mart ayında TSKB GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir